فیلم های آموزش تنیس روی میز - پینگ پنگ

آموزش تنیس روی میز - فیلم های آموزشی تنیس روی میز - پینگ پنگ

فیلم های آموزش تنیس روی میز - پینگ پنگ

آموزش تنیس روی میز - فیلم های آموزشی تنیس روی میز - پینگ پنگ

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
۰۴آبان

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

با ضربه بکهند تاپ اسپین (Backhand Topspin) بر روی توپ هایی با پیچ زیر (Backspin)  آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۴ ، ۱۶:۴۵
امید رها
۲۴مهر

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

با ضربه Backhand Punch آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۴ ، ۲۳:۲۴
امید رها
۲۲مهر

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

با ضربه Backhand Flip آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۴ ، ۰۲:۲۸
امید رها
۲۰مهر

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

با ضربه Backhand Fishing آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۴ ، ۱۹:۰۷
امید رها
۱۸مهر

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

با تمرینات توپ اندازی آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۴ ، ۲۰:۳۸
امید رها
۱۷مهر

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

با چگونگی وضعیت حاضر به بازی  آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۴ ، ۱۸:۰۳
امید رها
۰۷شهریور

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

با چگونگی سرویس زدن آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۲۴
امید رها
۰۶شهریور

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

با چگونگی گرفتن راکت در دست به شیوه معمول دست دادن (Handshake) آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۳۴
امید رها
۳۰مرداد

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

با چگونگی انداختن توپ برای شروع تمرین آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۴ ، ۱۲:۱۳
امید رها
۲۶مرداد

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

با چگونگی بازی کردن با بازیکن هایی که دارای رویه های دانه درشت (آنتی) هستند آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۴ ، ۲۱:۵۷
امید رها
۲۴مرداد

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

با حرکت تک گام پا آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۴ ، ۲۳:۲۶
امید رها
۲۳مرداد

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

با پیچ های توپ آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۴ ، ۲۱:۱۶
امید رها
۲۲مرداد

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Killerspin

صحنه آهسته ضربات را مشاهده خواهیم نمود.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۴ ، ۲۰:۴۰
امید رها
۰۱مرداد


در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی ttEDGE

با نکات مربوط به آموزش نحوه یادگیری و تمرینات بکهند Topspin بواسطه block کردن حریف آشنا می شویم

 

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۴ ، ۰۰:۰۷
امید رها
۱۹تیر


در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی Table Tennis University

با این نکته که چگونه یک ضربه بکهند تهاجمی داشته باشیم آشنا می شویم

 

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۴ ، ۲۰:۵۱
امید رها
۱۵تیر


در این فیلم آموزشی تنیس روی میز از سری مجموعه های آموزشی TIBHAR

با تمرینات متنوع (۱۰۵ نوع) توپ اندازی آشنا می شویم.

در این فیلم آموزشی تنیس روی میز،

در ابتدا مربی تمرینات توپ اندازی را به تنهائی و بدون شاگرد نمایش می‌دهد

و سپس تمرینات را با شاگردان خود انجام می دهد

 

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۴ ، ۱۸:۵۵
امید رها
۱۲تیر

در این فیلم آموزشی از سری مجموعه های آموزشی PingSkills،

با تمریناتی که می توان به تنهایی با راکت و 

بدون نیاز به میز اصلی تنیس روی میز انجام داد آشنا می شویم.

 

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۴ ، ۱۲:۳۳
امید رها
۰۸تیر

در این کلیپ نمایشی از تمرینات تنیس روی میز مالونگ (Ma Long) را مشاهده خواهیم نمود.

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۴ ، ۰۲:۰۱
امید رها
۰۵تیر

در این کلیپ که با عنوان بهترین های تنیس روی میز تهیه شده است، نمایشی از صحنه های برتر مسابقات تنیس روی میز را مشاهده خواهیم نمود.

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۴ ، ۰۰:۰۶
امید رها
۰۳تیر

در این کلیپ که با عنوان تنیس روی میز ورزش قرن تهیه شده است، نمایشی از صحنه های برتر مسابقات تنیس روی میز را مشاهده خواهیم نمود.

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۲۲:۵۴
امید رها
۰۳تیر

در این کلیپ حضور نوشاد عالمیان را در برنامه *خندوانه مشاهده خواهیم نمود.

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۲:۱۳
امید رها
۲۳خرداد

در این کلیپ بازگشت ناخواسته توپ بر روی میز حریف پس از منحرف شدن آن  به سمت هوا را مشاهده خواهیم نمود.

مشاهده و دریافت ویدئو


لینک نسخه موبایل در ادامه مطلب
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۴ ، ۲۳:۵۴
امید رها
۲۱خرداد

در این فیلم سرویس زدن های مالونگ (Ma Long) را بصورت High Toss مشاهده خواهیم نمود.

مشاهده و دریافت ویدئو


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۱۷
امید رها
۱۸خرداد

در این فیلم آموزشی از سری مجموعه های آموزشی PingSkills با نحوه ی سرویس زدن مشابه با سرویس های ژانگ جیکه  (Zhang Jike) آشنا می شویم.

مشاهده و دریافت ویدئو


موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۰۵
امید رها
۱۷خرداد

در این مطلب مستندات تنیس روی میز را بصورت جمع آوری شده مشاهده خواهیم نمود.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۴ ، ۲۳:۳۵
امید رها
۰۶خرداد

در این کلیپ فینال مسابقات تنیس روی میز بازی های جام جهانی ۲۰۱۵ سوژو چین را مشاهده خواهیم نمود، که در آن مالونگ (Ma Long) از چین در مقابل  فنگ بو (Fang Bo) از چین بازی می کند.

مشاهده و دریافت ویدیوموافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۴ ، ۲۲:۳۸
امید رها
۱۰ارديبهشت

در این کلیپ مسابقه تنیس روی میز نوشاد عالمیان از ایران در مقابل مالونگ از چین در بازی های جام جهانی ۲۰۱۵ سوژو چین را مشاهده خواهیم نمود

مشاهده و دریافت ویدیوموافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۸:۲۲
امید رها
۰۱فروردين

در این فیلم آموزشی از سری مجموعه های آموزشی  Dynamic Table Tennis با این نکته که چگونه سرویس های معکوس پاندولی ( Reversed Pendulum Serve ) را می توانیم پاسخ بدهیم، آشنا می می شویم.


مشاهده و دریافت ویدئو


موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۴ ، ۱۷:۴۱
امید رها
۲۷اسفند

در این کلیپ از نمایی نزدیک سرویس هایی که  ژانگ جیکه بصورت پاندولی می زند را مشاهده خواهیم نمود.


مشاهده و دریافت ویدئو


موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۳ ، ۲۳:۳۳
امید رها
۱۳اسفند

در این فیلم آموزشی از سری مجموعه های آموزشی  Dynamic Table Tennis با این نکته که چگونه سرویس هایی با پیچ کنار ( Side Spin ) را می توانیم پاسخ بدهیم، آشنا می می شویم.


مشاهده و دریافت ویدئو


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۲۹
امید رها